Видана література

Дитяча імунологія

Дитяча імунологія: підручник / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, Л. В. Костюченко та ін.; за ред. проф. Л. І. Чернишової, А. П. Волохи.- К.: ВСВ «Медицина», 2013.- 720с.

Інфекційні хвороби у дітей

Інфекційні хвороби у дітей: національний підручник / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко, Ф. І. Лапій / Під ред. Л. І. Чернишової. – К.: ВСВ «Медицина», 2016.- 1024с.

Розділи в інших виданнях

Педіатрія: національний підручник: у 2т., Т.1 (За ред. проф. В.В. Бережного). – К.: 2013.

Розділ по імунізації (Л. І. Чернишова, Ф. І. Лапій).

Педіатрія: національний підручник: у 2 т., Т. 2 / За ред. професора В. В. Бережного. – К.: 2013.

Розділ 16. Клінічна імунологія; Розділ 24. Інфекційні захворювання у дітей (Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко, Ф. І. Лапій).

Неонатологія: національний підручник у 2 т. Т.1 / За ред. проф. Шунько Є.Є. – К.: 2015.

(Л. І. Чернишова).

Посібники

Сміян І. В., Волянська Л. А., Чернишова Л. І., Костюк О. П., Лапій Ф. І. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. 2001 р.

Чернишова Л. І., Самарін Д. В. Первинні комбіновані імунодефіцити у дітей (діагностика і лікування):навчальний посібник. 2004 р.

Методичні рекомендації

Лікування гострих кишкових інфекцій у дітей. 2000 р. 30 с.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей з порушеннями у стані здоров’я та запобігання поствакцинальних ускладнень. Київ: 2005.

Волоха А. П., Чернишова Л. І., Раус І. В. Вакцинація дітей з ВІЛ-інфекцією. 2015 р. 28 с.