Лікувальна робота

Клінічними базами кафедри є Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (450 ліжок), Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київський міський центр з боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції.

Базовим відділенням лікувально-консультативної роботи є інфекційно-боксоване відділення КМДКЛ№1. Завдяки тісній співпраці співробітників кафедри та інфекційного відділення науково обґрунтовано і впроваджено підходи до раціональної антибактеріальної терапії при кишкових інфекціях у дітей, оптимізовані і впроваджені принципи регідратаційної терапії.

Всі викладачі кафедри здійснюють консультативний прийом у міській консультативній поліклініці, проводять консультації в інших відділеннях лікарні.

За ініціативи кафедри у 1998 році на базі КМДКЛ №1 створено Київський дитячий центр клінічної імунології для лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами, що дозволило покращити їх діагностику, створити реєстр пацієнтів, запровадити сучасні методи терапії, які продовжують тривалість життя пацієнтам та покращити якість життя. На кафедрі вперше було розпочато проведення замісної терапії препаратами внутрішньовенного імуноглобуліну хворим на первинні імунодефіцити, регулярно проводяться клінічні дослідження щодо її удосконалення з урахуванням ефективності і безпеки препаратів, а також потреб пацієнтів.

Спільним зусиллями кафедри і адміністрації лікарні у 2012 році в консультативній поліклініці лікарні створено кабінет щеплень для проведення щеплень дітям з імунологічною та іншою важкою соматичною патологією з можливим цілодобовим медичним супроводом.

Лікувально-консультативна робота проводиться також в Київському міському центрі ВІЛ/СНІД. Науково обґрунтовані і впроваджені оптимальні схеми вакцинації у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію.

Колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології бере участь в розробці та впровадженні нормативної бази МОЗ України з вдосконалення допомоги пацієнтам з первинними імунодефіцитами, ВІЛ-інфекцією.

Науково-педагогічні працівники кафедри організують та беруть участь в проведенні семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, консиліумів та заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу. Професор кафедри Чернишова Л.І. в складі групи провідних фахівців України за розпорядженням МОЗ України приймає участь у реалізації національного проекту по безперервній освіті лікарів-педіатрів, сімейних лікарів та інших спеціалістів в різних областях країни.