Наукова діяльність

У 2016 році закінчена ініціативно-пошукова наукова робота «Клініко-імунологічна характеристика первинних імунодефіцитів у дітей, розробка критеріїв ранньої діагностики первинних імунодефіцитів”.

Наукова діяльність кафедри продовжується відповідно до плану затвердженої теми НДР: “Розробка оптимальних схем вакцинації проти бактеріальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію”.

На кафедрі заплановані та виконуються дисертаційні роботи

На сьогодні на кафедрі виконується дисертація Раус Ірини Володимирівни на тему “Удосконалення підходів до вакцинації у дітей з ВІЛ-інфекцією” та Кисельової Галини Леонідівни на тему “Медичний та соціальний супровід ВІЛ-інфікованих підлітків”

Під керівництвом професора кафедри Чернишової Л.І. захищені 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедрами виконані 10 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації.

Кандидатські дисертації:

 1. Костюк О. П. «Особливості впливу мікробної колонізації шлунково- кишкового тракту на імунітет у ранньому неонатальному періоді», 1993 р.
 2. Гайдай Н. В. «Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованих методів реабілітації дітей з частими респіраторними інфекціями», 1999 р.
 3. Самарін Д.В. «Умови розвитку затяжної діареї після перенесеної гострої кишкової інфекції та підходи до лікування у дітей першого півріччя життя», 2002 р.
 4. Лапій Ф. І. «Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакциною у дітей», 2006 р.
 5. Бондаренко А. В. «Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференціальна діагностика)», 2006 р.
 6. Юхименко О.О. «Особливості ротавірусної інфекції у дітей перших п’яти років життя та удосконалення підходів до її лікування», 2010 р.
 7. Винник Н. П. «Особливості інфекції, викликаної Н. influenza типу b, у дітей віком до 5 років та удосконалення антибактеріальної терапії», 2013 р.
 8. Степановський Ю.С. «Клінічні та імунологічні критерії прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у дітей», 2014 р.
 9. Якимович С. А. «Клінічна ефективність корекції місцевого імунітету у імунокомпетентних та імуноскомпрометованих дітей з повторними респіраторними інфекціями», 2014 р.
 10. Гільфанова А.М. «Медико-соціальні аспекти назо-фарингеального носійства пневмококів у дітей до 5 років», 2016 р.

Докторські дисертації:

 1. Волоха А.П. «Особливості перебігу первинних дефіцитів антитілоутворення у дітей, визначення ранніх критеріїв діагностики та обгрунтування диференційованих підходів до лікування», 2009 р.
 2. Самарін Д.В. «Клінічні особливості ВІЛ-інфекції, функціональний стан лімфоцитів та критерії початку АРТ-терапії у перинатально інфікованих дітей» 2009 р.
 3. Бондаренко А.В. «Діагностика та медико-соціальний супровід первинних імунодефіцитів у дітей» 2016 р.

Професор Чернишова Л.І. – член редакційної колегії журналів «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», «Педиатрия. Восточная Европа», «Актуальна інфектологія» та «Клиническая иммунология, алергология, инфектология», доцент Лапій Ф.І. – член редакційної колегії журналу «Сімейна медицина».

Кафедра щорічно організовує конференції:

 • “Питання імунології в педіатрії” – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
 • “Діагностика первинних імунодефіцитів” – симпозіум-нарада в рамках Центрально-Східноєвропейського проекту “J Project”.